UMĚLECKÁ SOUTĚŽ ALLEGRO 2025 (16.ročník)

24.-26.1.2025

Deadline prihlasek 30.12.2024

Přihlášky  budou zpřístupněny  od října 2024. 

Kaiserštejnský palác
Malostranské náměstí 23/37, Praha 1

Přihlášky a veškeré informace

www.musicacademyprague.com

DOPORUČUJEME SOUTĚŽ jako bezvadnou stavební zkušenost i STUDENTŮM  KONZERVATORI A STREDNICH i VYSOKÝCH UMĚLECKÝCH ŠKOL pěveckých oddělení,a to nejrůznějších věkových kategorií ,ročníků a „výkonnostní “ úrovně, ktera jim poslouží se nadále posunout a ozpivat si repertoár na veřejnosti.

TĚŠÍME SE NA VÁS s  každoroční báječnou profesionální porotou,která se vždy pyšní vytvářením přijemné atmosfery,která je pro další kroky ve studiu a vlastním posunu v citlivém období školních let nesmírně důležitá.

Umělecká soutěž ALLEGRO je úmyslně zaměřena na nejširší spektrum dětí, teenagerů a jako stavební kámen ve vývoji mladých pěvců ze všech uměleckých škol. Cílem soutěže je motivovat pedagogy a jejich svěřence na ZUŠ, ZŠ, gymnáziích a jiných středních a vysokých uměleckých školách, v nejrůznějších múzicky zaměřených aktivitách a činnostech (hudbě, drama, pohybu), podporovat u nich touhu po sebevyjádření a stále větší kreativitě.Šanci mají úplně všichni soutěžící se svými učiteli, u kterých je na prvním místě radost a chuť k vytváření vlastních a originálních vystoupení (jednotlivců nebo skupin), zájem o daný obor a nadšení se prezentovat před publikem.

DĚKUJEME VŠEM ÚČINKUJÍCÍM, PROFESORŮM A RODIČŮM ZA ÚČAST  A PODPORU, GRATULUJEME VÍTĚZŮM A MOC SE NA VŠECHNY TĚŠÍME NA ALLEGRU 2025!

Všechny výsledky ALLEGRA 2024 jsou uveřejněné v sekci VÝSLEDKY.

Časový harmonogram bude uveden v sekci HARMONOGRAM SOUTĚŽE.

Začátky jednotlivých kategorií se mohou v průběhu soutěže odchýlit od uvedeného začátku jednotlivých kategorií.

Připomínáme prosím:

  • Pro pohyb v prostorách obou paláců a pro vystoupení samotné je předepsáno slavnostní oblečení i obutí.– Pro pohyb v prostorách obou je NUTNÉ se řídit aktuálními nařízeními a doporučeními Vlády ČR a Ministerstvem zdravotnictví,které bude vyplývat z momentální epidemiologické situace.
  • Pro vystoupení samotné je předepsáno slavnostní oblečení i obutí.
  • Soutěžící si připraví REPERTOÁROVÝ LIST (jméno, věk v den soutěže, skladby), který předloží porotě.
  • Na vystoupeni si přineste příslušný notový materiál, hudební nástroje a rovněž pulty na NOTY (zvláště hudební skupiny).

Jakékoliv změny a dotazy prosím posílejte písemně na mail hap.zumrova@seznam.cz.

MOC SE NA VŠECHNY TĚŠÍME NA ALLEGRU!

© 2024 musicacademyprague.com