PODMÍNKY SOUTĚŽE ALLEGRO 2023

Termín 21. – 22. 1. 2023

PŘIHLÁŠENÍ:

1. Zákonný zástupce dítěte, pedagog, či umělecký vedoucí vyplní elektronickou přihlášku na webových stránkách musicacademyprague.com

2. Zaplatí účastnický poplatek (startovné) ve výši:

SÓLOVÝ VÝSTUP:
JEDNOKOLOVÁ  KATEGORIE – 500 Kč 
DVOUKOLOVÁ KATEGORIE – 800 Kč

SKUPINOVÝ VÝSTUP:              
JEDNOKOLOVÁ  KATEGORIE – 350 Kč/osoba
DVOUKOLOVÁ  KATEGORIE – 500 Kč/osoba

na účet Raiffeisenbank číslo 5107695001/5500, variabilní symbol ČÍSLO KATEGORIE, do poznámky uvést CELÉ JMÉNO soutěžícího (popřípadě i SKUPINY)

3. Potvrdí svou účast emailem na adresu HAP PZ: soutezallegro@gmail.com a zašle potvrzení o zaplacení účastnického poplatku naskenované v příloze. Do předmětu emailu uveďte jméno soutěžícího a kategorii. Pokud platí škola za víc účastníků, musí uvést jmenný seznam a příslušné částky.

4. Přihláška vstupuje v platnost po obdržení poplatku na účet HAP PZ.

5. Účastnické poplatky se v případě neúčasti nevrací.

Uzávěrka přijímání přihlášek do 10. ledna 2023

Počet soutěžících je z kapacitních důvodů početně omezen, po naplnění limitu se systém přihlašování uzavře.

Kontrolu přihlášení a zařazení do příslušných kategorií si provádí přihlašující sám v seznamech uveřejněných na webových stránkách soutěže. Veškeré případné připomínky posílejte PÍSEMNĚ na mail hap.zumrova@seznam.cz.

MÍSTO KONÁNÍ:

Kaiserštejnský palác
Malostranské náměstí 23/37, Praha 1

DŮLEŽITÉ PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ALLEGRO 2021:

20.12.2023Předběžný harmonogram
10.12.2023Zpřístupnění systému přihlašování do soutěže
10.1.2023Uzávěrka přihlášek (nebo dříve s ohledem na naplnění kapacity)
Do 15.1.2023Uveřejnění časového harmonogramu soutěže a seznam vystupujících v jednotlivých kategoriích na stránkách Allegra po zpracování platných přihlášek
Do 15.1.2023Uveřejnění harmonogramu korepeticí na stránkách Allegra po zpracování připomínek po uveřejnění seznamu vystupujících

! Předběžný harmonogram soutěže umístíme do 20.12.2023

(může být změněno podle přijatých přihlášek)

SKUPINY:

– Pro zařazení skupin do příslušné kategorie se sečte věk jednotlivých soutěžících a vydělí se počtem soutěžících.

– u skupin se vyplňuje přihláška pro každého účastníka zvlášť, v přihlášce je nutné uvést název skupiny.

– Jmenný seznam skupin prosíme poté poslat na mail soutezallegro@gmail.com

KOREPETITOR:

– Jméno vlastního korepetitora prosím uveďte v přihlášce do poznámky.

– Nemá-li soutěžící vlastního korepetitora, uvede tuto skutečnost v přihlášce. Pořadatel zajistí klavírní doprovod za částečnou úhradu nákladů částkou 300 Kč pro jednokolové kategorie a částkou 600 Kč pro dvoukolové kategorie. Kopie dokladu o zaplacení korepetitora naskenujte a přiložte do mailu současně s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku a notovým materiálem k nastudování pro korepetitora.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

– Vyhlášení výsledků, předání diplomů a cen u jednokolých kategorií proběhne krátce po skončení příslušné kategorie. 

– Po skončení soutěže budou celkové výsledky uveřejněny na stránkách Allegra v sekci VÝSLEDKY.
– Pro pohyb v prostorách Kaiserštejnského paláce a vystoupení samotné je předepsáno slavnostní oblečení i obutí
– Na vystoupení si přineste příslušný notový materiál, hudební nástroje a rovněž PULTY NA NOTY (zvláště hudební ansámbly).

– Soutěže budou probíhat paralelně ve dvou sálech, každá se svou odbornou porotou.

– Soutěžící si připraví REPERTOÁROVÝ LIST (jméno, věk v den soutěže, skladby), který předloží porotě při nástupu na podium před samotným výstupem.
– Porota si vyhrazuje právo libovolného výběru skladeb z repertoáru soutěžícího v libovolném pořadí do příslušných soutěžních kol.

– Porota si vyhrazuje právo soutěžícího/soutěžící v libovolném místě skladby či přednesu přerušit.

– Preferujeme zpěv a dramatické výstupy zpaměti, v mimořádných případech lze požádat o výjimku.

– Lidová píseň se vždy zpívá bez mikrofonu.

Pořadatelem je Hudební akademie Praha Pavla Zumrová, s. r. o.

SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR

Baby kategorie (3 – 5 let) – 1 soutěžní kolo

B ZPĚV sólový
B NÁSTROJ sólový
B SKUPINY ZPĚV
B SKUPINY NÁSTROJE

B SKUPINY TANEC
Libovolný příslušný útvar v délce trvání do 3 minut

1. Kategorie (6 – 7 let) – 1 soutěžní kolo

1 ZPĚV sólový – dvě libovolné písně – celkem v trvání do 5 minut
1 NÁSTROJ sólový – dvě libovolné skladby – celkem v trvání do 5 minut

1 SKUPINY ZPĚV – dva libovolné hudební výstupy – celkem v trvání do 5 minut
1 SKUPINY NÁSTROJE – výstup v trvání od 2 do 5 minut

1 SKUPINY TANEC – výstup v trvání do 5 minut

2. Kategorie (8 – 9 let) – 1 soutěžní kolo

2 ZPĚV sólový – 1 lidová píseň, 1 lidová v umělé úpravě nebo dětská umělá píseň – celkem v trvání do 5 minut
2 NÁSTROJ sólový – dvě libovolné skladby – celkem v trvání do 5 minut

2 SKUPINY ZPĚV – dva libovolné hudební výstupy – celkem v trvání do 5 minut
2 SKUPINY NÁSTROJE – výstup v trvání od 2 do 5 minut

2 SKUPINY TANEC – výstup v trvání do 5 minut

3. Kategorie (10 – 11 let) – 1 soutěžní kolo

3 ZPĚV KLASIKA sólový – 1 lidová píseň, 1 umělá píseň ,1 libovolná píseň – celkem v trvání do 5 minut

3 ZPĚV POP sólový – 1 lidová píseň (zpěv bez mikrofonu), 2  písně  (zpěv s mikrofonem)– celkem v trvání do 5 minut

3 NÁSTROJ sólový – dvě libovolné skladby – celkem v trvání do 5 minut

3 SKUPINY ZPĚV – dva libovolné hudební výstupy – celkem v trvání do 5 minut
3 SKUPINY NÁSTROJE – výstup v trvání od 2 do 5 minut

3 SKUPINY TANEC – výstup v trvání do 5 minut

4. Kategorie (12 – 13 let) – 1 soutěžní kolo

4 ZPĚV KLASIKA sólový – 1 lidová, 1 umělá píseň a 1 libovolná píseň – celkem v trvání do 5 minut

4 ZPĚV POP sólový – 1 lidová píseň (zpěv bez mikrofonu)a 2 písně rozdílného charakteru (zpěv s mikrofonem)– celkem v trvání do 5 minut

4 NÁSTROJ sólový – dvě libovolné skladby – celkem v trvání do 5 minut

4 SKUPINY ZPĚV – dva libovolné hudební výstupy – celkem v trvání do 5 minut

4 SKUPINY NÁSTROJE – výstup v trvání od 2 do 5 minut

4 SKUPINY TANEC – výstup v trvání do 5 minut

Kategorie 4 ZPĚV KLASIKA A ZPĚV POP se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Konzervatoře a hudební gymnázia/Ostatní)

5. Kategorie (14 – 15 let) – 2 soutěžní kola

5 ZPĚV KLASIKA sólový

Kolo první: 1 píseň lidová, 1 skladba z období klasicismu,1 skladba libovolná

Kolo druhé: 1 píseň umělá českého autora,1 libovolná skladba
5 ZPĚV POP sólový

Kolo první: 1 píseň lidová (zpěv bez mikrofonu), 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
5 NÁSTROJ sólový

Kolo první: 2 libovolné skladby

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
5 SKUPINY ZPĚV

Kolo první: dva libovolné hudební výstupy

Kolo druhé: dva libovolné hudební výstupy

5 SKUPINY NÁSTROJE

Kolo první: výstup v trvání do 8 minut

Kolo druhé: výstup v trvání do 8 minut

5 SKUPINY TANEC

Kolo první: výstup v trvání do 8 minut

Kolo druhé: výstup v trvání do 8 minut


Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení v každém kole do 8 minut.

Kategorie 5 ZPĚV KLASIKA A ZPĚV POP se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Konzervatoře a hudební gymnázia/Ostatní)

6. Kategorie (16 – 17 let) – 2 soutěžní kola

6 ZPĚV KLASIKA sólový

Kolo první: 1 píseň lidová, 1 skladba z období klasicismu,1 skladba z období romantismu

Kolo druhé: 1 skladba ceskeho autora,1 skladba libovolná
6 ZPĚV POP sólový

Kolo první: 1 píseň lidová (zpěv bez mikrofonu), 2 libovolné odlišného charakteru, z toho alespoň jedna v cizím jazyce (zpěv s mikrofonem)

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
6 NÁSTROJ sólový

Kolo první: 2 libovolné skladby

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
6 SKUPINY ZPĚV

Kolo první: dva libovolné hudební výstupy

Kolo druhé: dva libovolné hudební výstupy

6 SKUPINY NÁSTROJE

Kolo první: výstup v trvání do 8 minut

Kolo druhé: výstup v trvání do 8 minut

6 SKUPINY TANEC

Kolo první: výstup v trvání do 8 minut

Kolo druhé: výstup v trvání do 8 minut


Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení v každém kole do 8 minut.

Kategorie 6 ZPĚV KLASIKA A ZPĚV POP se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Konzervatoře a hudební gymnázia/Ostatní)

7. Kategorie (18 – 22 let) – 2 soutěžní kola

7 ZPĚV KLASIKA sólový

Kolo první: 1 skladba z období klasicismu,1 skladba z období romantismu,1 skladba 20.stol.- současnost

Kolo druhé:1 skladba českého autora,1 libovolná skladba
7 ZPĚV POP sólový

Kolo první: 1 píseň lidová (zpěv bez mikrofonu), 2 libovolné odlišného charakteru, z toho alespoň jedna v cizím jazyce (zpěv s mikrofonem)

Kolo druhé: 2 libovolné skladby


7 NÁSTROJ sólový

Kolo první: 2 libovolné skladby

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
7 SKUPINY ZPĚV

Kolo první: dva libovolné hudební výstupy

Kolo druhé: dva libovolné hudební výstupy

7 SKUPINY NÁSTROJE

Kolo první: výstup v trvání do 8 minut

Kolo druhé: výstup v trvání do 8 minut

7 SKUPINY TANEC

Kolo první: výstup v trvání do 8 minut

Kolo druhé: výstup v trvání do 8 minut


Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení v každém kole do 8 minut.

Kategorie 7 ZPĚV KLASIKA A ZPĚV POP se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Konzervatoře a hudební gymnázia/Ostatní)

8. Kategorie (23+ let) – 2 soutěžní kola

8 ZPĚV KLASIKA sólový

Kolo první: 1 skladba z období klasicismu,1 skladba z období romantismu,1 skladba 20.stol.- současnost

Kolo druhé: 1 skladba českého autora,1 libovolná skladba


8 ZPĚV POP sólový

Kolo první: 1 píseň lidová (zpěv bez mikrofonu), 2 libovolné odlišného charakteru, z toho alespoň jedna v cizím jazyce (zpěv s mikrofonem)

Kolo druhé: 2 libovolné skladby


8 NÁSTROJ sólový

Kolo první: 2 libovolné skladby

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
8 SKUPINY ZPĚV

Kolo první: dva libovolné hudební výstupy

Kolo druhé: dva libovolné hudební výstupy

8 SKUPINY NÁSTROJE

Kolo první: výstup v trvání do 8 minut

Kolo druhé: výstup v trvání do 8 minut

8 SKUPINY TANEC

Kolo první: výstup v trvání do 8 minut

Kolo druhé: výstup v trvání do 8 minut


Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení v každém kole do 8 minut.

Kategorie 8 ZPĚV KLASIKA A ZPĚV POP se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Konzervatoře a hudební gymnázia/Ostatní)

© 2023 musicacademyprague.com