UMĚLECKÁ POROTA

Mga LUBOR CUKR

– režisér,choreograf – umělecký šéf OPERY ve Slezské divadle OPAVA

Dipl. Um. Pavla Zumrová

Petr Kužvart, Multihudebník,pedagog percuse,trubka, dlouholetý člen skupiny Chinaski

Vystudoval klasickou konzervatoř v Praze, obor trubka, dále pak Ježkovu konzervatoř. Absolvoval Psychologické a sociologické kurzy zaměřené na práci s dětmi.

Renee Nachtigallová

operní pěvkyně, ředitelka mezinárodní pěvecké soutěže Ad honorem Mozart, ředitelka OHD Praha

MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková, vedoucí pěveckého oddělení

MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková vede vedoucí pěveckého oddělení Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené v Praze, je členkou řídícího výboru Mezinárodního pěveckého centra v Karlových Varech. Pravidelně je zvána do porot národních i mezinárodních soutěží.

Dipl. Um. Valentina Shuklina, dirigent, skladatelka, ND Praha

Mgr. Martina Bauerová, operní pěvkyně, pedagog Mezinárodní konzervatoř Praha

Absolventka Pražské konzervatoře. Zúčastnila se několika zahraničních pěveckých kurzů ve Weimaru (prof. P. Lisician) a v rámci festivalu Mittle Europe (prof. T. Thomaschke).

prof.Jarmila Chaloupková

– pedagog Konzervatoře v Pardubicích a Konzervatoře J.Deyla

ESTHER LUBADIKA

– choreografie,tanečnice, zpěvačka

Miloslav Richter- dechové nástroje

– pedagog,dlouholetý člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu

prof.Michaela Prokopová

– profesorka klavírního oddělení, Státní konzervatoř v Praze

Umělečtí spolupracovníci

Miroslav Navrátil, klavír

Vystudoval klavír ve třídě prof. R. Melmuky na Konzervatoři v Praze.

Mga.Augustin Kužela

© 2019 Allegro