Termín 24. – 26. 1. 2020

PŘIHLÁŠKY:

1. Zákonný zástupce dítěte, pedagog, či umělecký vedoucí zašle kompletně vyplněnou přihlášku elektronicky www.hudebniakademiepraha.cz

2. Zaplatí účastnický poplatek (startovné) ve výši:

SÓLOVÝ VÝSTUP :

1. JEDNOKOLOVÁ  KATEGORIE 400 Kč 
2. DVOUKOLOVÁ KATEGORIE 600 Kč

SKUPINOVÝ VÝSTUP:  200,- Kč za každého vystupujícího

na účet Raiffeisenbank číslo 5107695001/5500, variabilní symbol ČÍSLO KATEGORIE, do poznámky uvést CELÉ JMÉNO soutěžícího (popřípadě i  SKUPINY)

3. Potvrdí svou účast emailem na adresu HAP PZ: soutezallegro@gmail.com a zašle potvrzení o zaplacení účastnického poplatku naskenované v příloze. Do předmětu emailu uveďte jméno soutěžícího a kategorii. Pokud platí škola za víc účastníků, musí uvést jmenný seznam a příslušné částky.

4. Přihláška vstupuje v platnost po obdržení poplatku na účet HAP PZ.

5. Účastnické poplatky se v případě neúčasti nevrací.

Uzávěrka přijímání přihlášek do 22. prosince 2019

Počet soutěžících v Kaiserštejnském paláci je z kapacitních důvodů početně omezen, po naplnění limitu se systém přihlašování uzavře.

MÍSTO KONÁNÍ:

Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1 (25. a 26. 1. 2020)

Profesní dům – Malostranský palác, Malostranské náměstí 25, Praha 1 (24. 1. 2020)

HARMONOGRAMY:

! Předběžný harmonogram soutěže (může být změněno podle přijatých přihlášek) !

PÁTEK 24. 1. 2020

14.00 – 15.30 Kategorie 1A, 2A
15.30 – 19.30 Kategorie 1B až 8B
19.30 – 21.00 Kategorie 1C až 8C – NÁSTROJE

SOBOTA 25. 1. 2020
9.00 – 12.15 Kategorie 3A, 4AA, 5A 1.kolo
14.15 – 20.50 Kategorie 5AA, 6A, 6AA, 7A, 7AA, 8A, 8AA  – vždy 1. kolo

NEDĚLE 26. 1. 2020
9.00 – 12.30 Kategorie 3AA, 4A, kategorie 1C až 8.C (mimo nástrojů a tance)
12.30 – 14.30  Kategorie 1C až 8C – TANEC
14.30 – 20.00 Kategorie 5A, 5AA, 6A, 6AA, 7A, 7AA, 8A, 8AA  – vždy 2. kolo

– Časový harmonogram soutěže a seznam vystupujících v jednotlivých kategoriích bude uveřejněn na stránkách Allegra v sekci HARMONOGRAM po uzávěrce soutěže a zpracování platných přihlášek.

– Harmonogram korepeticí bude uveřejněn na stránkách Allegra (www.hudebniakademiepraha)  v sekci HARMONOGRAM po zpracování případných připomínek po uveřejnění seznamu vystupujících.

– Kontrolu přihlášení a zařazení do příslušných kategorií si provádí přihlašující sám v seznamech uveřejněných na webových stránkách soutěže. Veškeré případné připomínky posílejte PÍSEMNĚ na mail hap.zumrova@seznam.cz.

SKUPINY:

– Pro zařazení skupin do příslušné kategorie se sečte věk jednotlivých soutěžících a vydělí se počtem soutěžících.

– u skupin se vyplňuje přihláška pro každého účastníka zvlášť, v přihlášce je nutné uvést název skupiny.

– Jmenný seznam skupin prosíme poté poslat na mail soutezallegro@gmail.com

KOREPETITOR:

– Jméno vlastního korepetitora prosím uveďte v přihlášce v poznámce.

– Nemá-li soutěžící vlastního korepetitora, uvede tuto skutečnost v přihlášce. Pořadatel zajistí klavírní doprovod za částečnou úhradu nákladů paušální částkou 200 Kč pro všechny kategorie. Kopie dokladu o zaplacení korepetitora naskenujte a přiložte do mailu současně s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku a notovým materiálem k nastudování pro korepetitora.

OSTATNÍ:

– Vyhlášení výsledků, předání diplomů a cen u jednokolých kategorií proběhne krátce po skončení příslušné kategorie. 

– Po skončení soutěže budou celkové výsledky uveřejněny na stránkách Allegra v sekci VÝSLEDKY.
– Pro pohyb v prostorách Kaiserštejnského paláce a vystoupení samotné je předepsáno slavnostní oblečení i obutí
-Na vystoupeni si přineste příslušný notový materiál, hudební nástroje a rovněž pulty na NOTY (zvláště hudební ansámbly).

– Soutěže mohou probíhat paralelně ve dvou sálech, každá se svou odbornou porotou.

– Soutěžící si připraví REPERTOÁROVÝ LIST (jméno, věk v den soutěže, skladby), který předloží porotě.
– Porota si vyhrazuje právo libovolného výběru skladeb z repertoáru soutěžícího v libovolném pořadí do příslušných soutěžních kol.

– Porota si vyhrazuje právo soutěžícího/soutěžící v libovolném místě skladby či přednesu přerušit.

– Preferujeme zpěv a dramatické výstupy zpaměti, v mimořádných případech lze požádat o výjimku.

Pořadatelem je Hudební akademie Praha Pavla Zumrová, s. r. o.

SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR

Baby kategorie (3 – 5 let) – 1 soutěžní kolo (narození od 24. 1. 2014 do 23. 1. 2017 včetně)

BA) sólový zpěv
BB) sólový nástroj
BC) skupinový výstup
– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)
Libovolný hudební, dramatický či taneční útvar v délce trvání max. 3 minuty

1. Kategorie  (6 – 7 let) – 1 soutěžní kolo (narození od 24. 1. 2012 do 23. 1. 2014 včetně)

1A) sólový zpěv – dvě libovolné písně
1B) sólový nástroj – dvě libovolné skladby
1C) skupinový výstup – jeden libovolný hudební/dramatický/taneční výstup
– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)
Celkový čas vystoupení max. do 5 minut.

2. Kategorie  (8 – 9 let) – 1 soutěžní kolo (narození od 24. 1. 2010 do 23. 1. 2012 včetně)

2A) sólový zpěv – dvě libovolné písně
2B) sólový nástroj – dvě libovolné skladby
2C) skupinový výstup – jeden libovolný hudební/dramatický/taneční výstup
– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)
Celkový čas vystoupení max. do 5 minut.

3. Kategorie  (10 – 11 let) – 1 soutěžní kolo (narození od 24. 1. 2008 do 23. 1. 2010 včetně)

3A klasika) sólový zpěv klasický: 1 lidová, 1 umělá píseň
3AA pop) sólový zpěv pop a jiné žánry: 1 lidová, 1 umělá píseň
3B) sólový nástroj: dvě libovolné skladby

3C) skupinový výstup – jeden libovolný hudební/dramatický/taneční výstup
– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)
Celkový čas vystoupení max. do 5 minut.

4. Kategorie  (12 – 13 let) – 1 soutěžní kolo (narození od 24. 1. 2006 do 23. 1. 2008 včetně)

4A klasika) sólový zpěv klasický:  1 lidová, 1 umělá píseň a 1 libovolná píseň

4AA pop) sólový zpěv pop a jiné žánry : 1lidová a 2 písně rozdílného charakteru

4B) sólový nástroj: dvě libovolné skladby

4C) skupinový výstup – jeden libovolný hudební/dramatický/taneční výstup

– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Celkový čas vystoupení max. do 5 minut.

Kategorie 4A a 4AA se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Konzervatoře a hudební gymnázia/Ostatní)

5. Kategorie  (14 – 16 let) – 2 soutěžní kola (narození od 24. 1. 2003 do 23. 1. 2006 včetně)

5A klasika) sólový zpěv klasický

Kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
5AA pop) sólový zpěv pop a jiné žánry

Kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
5B) sólový nástroj

Kolo první: 2 libovolné skladby

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
5C) skupinový výstup 

Kolo první: jeden libovolný hudební/dramatický/taneční výstup

Kolo druhé: jeden libovolný hudební/dramatický/taneční výstup

– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení max. do 8 minut.

Kategorie 5A a 5AA se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Konzervatoře a hudební gymnázia/Ostatní)

6. Kategorie  (17 – 18 let) – 2 soutěžní kola (narození od 24. 1. 2001 do 23. 1. 2003 včetně)

6A klasika) sólový zpěv klasický

Kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
6AA pop) sólový zpěv pop a jiné žánry

Kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
6B) sólový nástroj

Kolo první: 2 libovolné skladby

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
6C) skupinový výstup 

Kolo první: jeden libovolný hudební/dramatický/taneční výstup

Kolo druhé: jeden libovolný hudební/dramatický/taneční výstup

– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení max. do 8 minut.

Kategorie 6A a 6AA se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Konzervatoře a hudební gymnázia/Ostatní)

7. Kategorie  (19 – 22 let) – 2 soutěžní kola (narození od 24. 1. 1997 do 23. 1. 2001 včetně)

7A klasika) sólový zpěv klasický

Kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
7AA pop) sólový zpěv pop a jiné žánry

Kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
7B) sólový nástroj

Kolo první: 2 libovolné skladby

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
7C) skupinový výstup 

Kolo první: jeden libovolný hudební/dramatický/taneční výstup

Kolo druhé: jeden libovolný hudební/dramatický/taneční výstup

– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení max. do 8 minut.

Kategorie 7A a 7AA se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Studující nebo absolventi uměleckých škol/Ostatní)

8. Kategorie  (23+ let) – 2 soutěžní kola (narození do 23. 1. 1997 včetně)

8A klasika) sólový zpěv klasický: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
8AA pop) sólový zpěv pop a jiné žánry: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
8B) sólový nástroj:

Kolo první: 2 libovolné skladby

Kolo druhé: 2 libovolné skladby
8C) skupinový výstup 

Kolo první: jeden libovolný hudební/dramatický/taneční výstup

Kolo druhé: jeden libovolný hudební/dramatický/taneční výstup

– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení max. do 8 minut.

Kategorie  8A a 8AA se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Studující nebo absolventi uměleckých škol /Ostatní)

© 2021 Allegro 2020