PODMÍNKY SOUTĚŽE ALLEGRO 2019

Pořadatelem je Hudební akademie Praha Pavla Zumrová, s. r. o.

 1. Zákonný zástupce dítěte, pedagog, či umělecký vedoucí zašle kompletně vyplněnou přihlášku elektronicky www.hudebniakademiepraha.cz
 2. Současně potvrdí svou účast emailem na adresu HAP PZ: soutezallegro@seznam.cz.
 3. Současně zaplatí technický poplatek (startovné) , na základě kterého bude zaregistrován, ve výši:
  400,- Kč / jednotlivec – jednokolová kategorie
  600,- Kč / jednotlivec – dvoukolová kategorie
  200,- Kč / účastník v rámci skupinového výstupu
  na účet Raiffeisenbank číslo 5107695001/5500, variabilní symbol: číslo kategorie, do poznámky k platbě uveďte jméno účastníka.

Časový plán soutěže bude upřesněn a stanoven před začátkem soutěže (bude zaslán elektronicky).


Vyhlášení výsledků u jednokolých kategorií proběhne krátce po ukončení kategorie. Vyhlášení výsledků u dvoukolových kategorií proběhne na začátku Slavnostního koncertu vítězů v neděli 27.1.2019.


Upozornění:

Porota si vyhrazuje právo libovolného výběru skladeb z repertoáru soutěžícího v libovolném pořadí do příslušných soutěžních kol.
Porota si vyhrazuje právo soutěžícího/soutěžící v libovolném místě skladby či přednesu přerušit.
Preferujeme hru, dramatické výstupy a zpěv zpaměti, v mimořádných případech lze požádat o výjimku.

Uzávěrka přihlášek je do 15. ledna 2019.


SOUTĚŽNÍ REPERTOAR

Baby kategorie (0-5 let) – 1 soutěžní kolo

BA) solový výstup
BB) solový nástroj
BC) skupinový výstup
– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Libovolný hudební, dramatický či taneční útvar v délce trvání max. 3 minuty


Kategorie I (6-7 let) – 1 soutěžní kolo

1A) zpěv sólo – dvě libovolné písně
1B) nástroj sólo – dvě libovolné skladby
1C) skupinový výstup – dva libovolné hudební/dramatické/taneční výstupy
– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Celkový čas vystoupení max. do 5 minut.


Kategorie II (8-9 let) – 1 soutěžní kolo

2A) zpěv sólo – dvě libovolné písně
2B) nástroj sólo – dvě libovolné skladby
2C) skupinový výstup – dva libovolné hudební/dramatické/taneční výstupy
– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Celkový čas vystoupení max. do 5 minut.


Kategorie III (10-11 let) – 1 soutěžní kolo

3Aklasika) Zpěv sólo klasický: 1lidová, 1 umělá píseň, 1 píseň dle vlastního výběru
3AA pop) Zpěv sólo pop a jiné žánry: 1lidová píseň bez mikrofonu,2 písně dle vlastního výběru odlišného charakteru
3B) nástroj sólo: 1 etuda, 2 skladby dle vlastního výběru
3C) skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný: dva výstupy odlišného charakteru.
– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Celkový čas vystoupení max. do 5 minut.


Kategorie IV (12-13 let) – 1 soutěžní kolo

4Aklasika) Zpěv sólo klasický: 1lidová, 1 umělá píseň, 1 píseň dle vlastního výběru
4AA pop) Zpěv sólo pop a jiné žánry: 1lidová píseň bez mikrofonu, 2 písně dle vlastního výběru odlišného charakteru
4B) nástroj sólo: kolo první: kolo první: 1 etuda, 2 skladby dle vlastního výběru
4C) skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný: dva výstupy odlišného charakteru.
– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Celkový čas vystoupení max. do 5 minut.


Kategorie V (14-16 let) – 2 soutěžní kola

5A klasika) zpěv sólo klasický: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
5AA pop) zpěv sólo pop a jiné žánry: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
5B) nástroj sólo: kolo první: 1 etuda, 1 skladba českého autora, 1 skladba cizího autora. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
5C) skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný. Kolo první: 3 výstupy odlišného charakteru. Kolo druhé: dva kratší či jeden delší výstup.
– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení max. do 8 minut.

Upozornění:
Porota si vyhrazuje právo libovolného výběru skladeb z repertoáru soutěžícího v libovolném pořadí do příslušných soutěžních kol.

Kategorie 5A a 5AA se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Konzervatoře a hudební gymnázia/Ostatní)

Preferujeme hru, dramatické výstupy a zpěv zpaměti, v mimořádných případech lze požádat o výjimku.

 


Kategorie VI (17-18 let) – 2 soutěžní kola

6A klasika) zpěv sólo klasický: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
6AA pop) zpěv sólo pop a jiné žánry: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
6B) nástroj sólo: kolo první: 1 etuda, 1 skladba českého autora, 1 skladba cizího autora. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
6C) skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný. Kolo první: 3 výstupy odlišného charakteru. Kolo druhé: dva kratší či jeden delší výstup.
– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení max. do 8 minut.

Upozornění:
Porota si vyhrazuje právo libovolného výběru skladeb z repertoáru soutěžícího v libovolném pořadí do příslušných soutěžních kol.

Kategorie 6A a 6AA se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Konzervatoře a hudební gymnázia/Ostatní)

Preferujeme hru, dramatické výstupy a zpěv zpaměti, v mimořádných případech lze požádat o výjimku.

 

Kategorie VII (19-22 let) – 2 soutěžní kola

7A klasika) zpěv sólo klasický: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
7AA pop) zpěv sólo pop a jiné žánry: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
7B) nástroj sólo: kolo první: 1 etuda, 1 skladba českého autora, 1 skladba cizího autora. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
7C) skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný. Kolo první: 3 výstupy odlišného charakteru. Kolo druhé: dva kratší či jeden delší výstup.
– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení max. do 8 minut.

Upozornění:
Porota si vyhrazuje právo libovolného výběru skladeb z repertoáru soutěžícího v libovolném pořadí do příslušných soutěžních kol.

Kategorie 7A a 7AA se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Konzervatoře a hudební gymnázia/Ostatní)

Preferujeme hru, dramatické výstupy a zpěv zpaměti, v mimořádných případech lze požádat o výjimku.

 

Kategorie VIII (23+) – 2 soutěžní kola

8A klasika) zpěv sólo klasický: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
8AA pop) zpěv sólo pop a jiné žánry: kolo první: 1 píseň lidová, 2 libovolné, z toho alespoň jedna v cizím jazyce. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
8B) nástroj sólo: kolo první: 1 etuda, 1 skladba českého autora, 1 skladba cizího autora. Kolo druhé: 2 libovolné skladby
8C) skupinový výstup – hudební/dramatický/taneční/jiný. Kolo první: 3 výstupy odlišného charakteru. Kolo druhé: dva kratší či jeden delší výstup.
– skupinový výstup (2 – 4)
– skupinový výstup (5 – 10)
– skupinový výstup (11+)

Ve druhém kole nelze opakovat repertoár z prvního kola.
Celkový čas vystoupení max. do 8 minut.

Upozornění:
Porota si vyhrazuje právo libovolného výběru skladeb z repertoáru soutěžícího v libovolném pořadí do příslušných soutěžních kol.

Kategorie 8A a 8AA se mohou dle rozhodnutí poroty rozdělit (Konzervatoře a hudební gymnázia/Ostatní)

Preferujeme hru, dramatické výstupy a zpěv zpaměti, v mimořádných případech lze požádat o výjimku.

© 2019 Allegro