EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Soutěžící:
– službě ALLEGRO při vstupu se proukázat platným certifikátem PCR testu (ideálně z pátku 21.1.2022)
a u recepce soutěžící nahlásí JMÉNO,PŘÍJMENÍ, TELEFON a projde kontrolou
(ideální si každý na papír připraví předem a pouze odevzdá,skupinové určitě )
Vstup rodičům povolen za následujících podmínek
1) platný certifikát o očkování nebo o prodělané nemoci
2) platný PCR test (max 72 hodin)
3) službě ALLEGRO u recepce návštěvník nahlásí JMÉNO,PŘÍJMENÍ, TELEFON a projde kontrolou

UPOZORŇUJEME ,že vzhledem k vývoji epidemiologické situace se mohou nařízení ještě změnit.
ZKONTROLUJTE SI ještě i v sobotu 22.1. 2022 před zahájením soutěže samotné.

Umělecká soutěž ALLEGRO je úmyslně zaměřena na nejširší spektrum dětí a teenagerů. Cílem soutěže je motivovat pedagogy a jejich svěřence na ZUŠ, ZŠ, gymnáziích a jiných středních školách, v nejrůznějších múzicky zaměřených aktivitách a činnostech (hudbě, drama, pohybu), podporovat u nich touhu po sebevyjádření a stále větší kreativitě. Šanci mají úplně všichni soutěžící se svými učiteli, u kterých je na prvním místě radost a chuť k vytváření vlastních a originálních vystoupení (jednotlivců nebo skupin), zájem o daný obor a nadšení se prezentovat před publikem.

DĚKUJEME VŠEM ÚČINKUJÍCÍM, PROFESORŮM A RODIČŮM ZA ÚČAST  A PODPORU, GRATULUJEME VÍTĚZŮM A MOC SE NA VŠECHNY TĚŠÍME NA ALLEGRU 2022!

Všechny výsledky ALLEGRA 2020 jsou uveřejněné v sekci VÝSLEDKY.

Harmonogram korepetic bude uveden v sekci SEZNAMY ÚČASTNÍKŮ.

Prosíme o respektování časového harmonogramu korepeticí. Rozhodnutí absolvovat korepetici ponecháváme zcela na účastnících soutěže, pouze upozorňujeme, že v případě neddodržení času korepetic nemůžeme zaručit  řádné vyzkoušení repertoáru.

Harmonogram je uveden v sekci HARMONOGRAM SOUTĚŽE.

Začátky jednotlivých kategorií se mohou v průběhu soutěže odchýlit od uvedeného začátku jednotlivých kategorií.


Připomínáme prosím:

– Pro pohyb v prostorách obou paláců a pro vystoupení samotné je předepsáno slavnostní oblečení i obutí.

– Pro pohyb v prostorách obou je NUTNÉ se řídit aktuálními nařízeními a doporučeními Vlády ČR a Ministerstvem zdravotnictví,které bude vyplývat z momentální epidemiologické situace.
– Pro vystoupení samotné je předepsáno slavnostní oblečení i obutí.
– Soutěžící si připraví REPERTOÁROVÝ LIST (jméno, věk v den soutěže, skladby), který předloží porotě.
– Na vystoupeni si přineste příslušný notový materiál, hudební nástroje a rovněž pulty na NOTY (zvláště hudební skupiny).

Jakékoliv změny a dotazy prosím posílejte písemně na mail hap.zumrova@seznam.cz.

MOC SE NA VŠECHNY TĚŠÍME NA ALLEGRU!

© 2022 Allegro 2022