Umělecká soutěž ALLEGRO je úmyslně zaměřena na nejširší spektrum dětí a teenagerů. Cílem soutěže je motivovat pedagogy a jejich svěřence na ZUŠ, ZŠ, gymnáziích a jiných středních školách, v nejrůznějších múzicky zaměřených aktivitách a činnostech (hudbě, drama, pohybu), podporovat u nich touhu po sebevyjádření a stále větší kreativitě. Šanci mají úplně všichni soutěžící se svými učiteli, u kterých je na prvním místě radost a chuť k vytváření vlastních a originálních vystoupení (jednotlivců nebo skupin), zájem o daný obor a nadšení se prezentovat před publikem.

DĚKUJEME VŠEM ÚČINKUJÍCÍM, PROFESORŮM A RODIČŮM ZA ÚČAST  A PODPORU, GRATULUJEME VÍTĚZŮM A MOC SE NA VŠECHNY TĚŠÍME NA ALLEGRU 2021!

Všechny výsledky ALLEGRA 2020 jsou uveřejněné v sekci VÝSLEDKY.

Harmonogram korepeticí je uveden v sekci SEZNAMY ÚČASTNÍKŮ.

Prosíme o respektování časového harmonogramu korepeticí. Rozhodnutí absolvovat korepetici ponecháváme zcela na účastnících soutěže, pouze upozorňujeme, že v případě neddodržení času korepetic nemůžeme zaručit  řádné vyzkoušení repertoáru.

Harmonogram  je uveden v sekci HARMONOGRAM SOUTĚŽE.

Začátky jednotlivých kategorií se mohou v průběhu soutěže odchýlit od uvedeného začátku jednotlivých kategorií.


Připomínáme prosím:

– Pro pohyb v prostorách obou paláců a pro vystoupení samotné je předepsáno slavnostní oblečení i obutí.

– Soutěžící si připraví REPERTOÁROVÝ LIST (jméno, věk v den soutěže, skladby), který předloží porotě.
– Na vystoupeni si přineste příslušný notový materiál, hudební nástroje a rovněž pulty na NOTY (zvláště hudební skupiny).

Jakékoliv změny a dotazy prosím posílejte písemně na mail hap.zumrova@seznam.cz.

MOC SE NA VŠECHNY TĚŠÍME NA ALLEGRU!

© 2021 Allegro 2020